Mot en mer fredelig verden? - audiobook download MP3 and WMA

Cover of Mot en mer fredelig verden?
  • Published: 2019-02-02T16:40:00+03:00
  • Now Views: 3
    • Book Tags:
    • toread

Introduction in Audiobook:

Går vi mot en mer fredelig verden? Spørsmålet kan virke naivt. Det daglige nyhetsbildet forteller oss om kriger og terroraksjoner rundt om i verden.Men de væpnede konfliktene er i hovedsak...

read more

Details of Mot en mer fredelig verden?

Original Title
Mot en mer fredelig verden?
Primary Format
Hardcover
Number of Pages
315 pages
Book Language
Norwegian
Audio Format
MP3, WMA
MP3 Quality
256 kbps

Overview

Går vi mot en mer fredelig verden? Spørsmålet kan virke naivt. Det daglige nyhetsbildet forteller oss om kriger og terroraksjoner rundt om i verden.

Men de væpnede konfliktene er i hovedsak konsentrert om et fåtall av land, og den økte oppmerksomheten er nettopp et tegn på at vold ikke lenger kan feies under teppet. Sannsynligheten for at vi skal bli drept i krig eller fol Går vi mot en mer fredelig verden? Spørsmålet kan virke naivt.

Det daglige nyhetsbildet forteller oss om kriger og terroraksjoner rundt om i verden. Men de væpnede konfliktene er i hovedsak konsentrert om et fåtall av land, og den økte oppmerksomheten er nettopp et tegn på at vold ikke lenger kan feies under teppet. Sannsynligheten for at vi skal bli drept i krig eller folkemord har sunket sterkt de siste tiårene.

I denne boka gir fredsforskeren Nils Petter Gleditsch et overblikk over utviklingen i det internasjonale konfliktbildet. Han argumenterer for at vold på lengre sikt er i fred med å bli et utdatert redskap i konflikter såvel innad i stater som mellom dem og tar til orde for det han kaller den sosialdemokratiske freden, bygd på demokrati, internasjonalt samarbeid, økonomisk integrasjon og sosial og økonomisk -utjevning. Boka reiser flere vanlige innvendinger mot denne framtidsoptimismen: at den vil bli brutt av nye stormaktsmotsetninger, av religiøse motsetninger, av økende ulikhet, eller av klimaendring og andre miljøtrusler.

Alle disse utfordringene må tas på alvor, men de vil likevel neppe kunne snu den allmenne tendensen i retning av mer fredelige forhold på lengre sikt.

Sites and services that store files may require registration and other conditions for access to download audiobooks. File availability information verified at 2019-05-26T06:24:06+03:00.

All downloaded files are checked automatically. Virus and adware free. Previously, our system checked the all audiobook's files for viruses. The results of our verification in table:

 Google Safe Browsing APINorton Internet SecurityAVG Internet Security
fredelig_verden.mp3
fredelig_verden.wma
fredelig_verden_all.zip